ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : Εφαρμογή του μέτρου Απαγόρευσης Κυκλοφορίας για την Τετάρτη 10.07.2024

 

                Κόρινθος, 09.07.2024

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

εφαρμογή του μέτρου Απαγόρευσης Κυκλοφορίας για την Τετάρτη 10.07.2024

 

 

Στα πλαίσια εφαρμογής του μέτρου της Απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, όπως ορίζονται στις διατάξεις του ν. 998/1979 (Α ́ 289), οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 136896/01.05.2024 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας με ΑΔΑ: 6ΦΣ87Λ1-Μ72

 

Συνημμένη:

Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΛΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 168/2024 ΑΔΕ “Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου οικ. έτους 2024, για πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου.”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact