Η αριθ. 152/2024 ΑΔΕ “Εισήγηση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Βέλου- Βόχας, οικ. έτους 2024 [4η].”

152-2024
Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Δημάρχου μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact