Η αριθ. 154/2024 ΑΔΕ “Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου οικ. έτους 2024. “

154-2024
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 152/2024 ΑΔΕ “Εισήγηση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Βέλου- Βόχας, οικ. έτους 2024 [4η].”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact