Η αριθ. 157/2024 ΑΔΕ περί “Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 6ου τριμήνου του έργου : «Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος».”

157-2024
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 156/2024 ΑΔΕ περί “Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Έργα δημοτικών κτηρίων Δ.Ε. Βέλου».”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact