Η αριθ. 86/2024 ΑΔΣ περί : “Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος» με Α.Μ. 02/2014 (επικαιροποιημένη).

86-2024 -ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ -ΨΤΙΡΩ9Π-8Τ3
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 96/2024 ΑΔΣ “Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος σηματοδότησης στον κόμβο της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών και των οδών Αγ. Γεωργίου, οδού Κολοκοτρώνη και Ν. Γκάτσου» με Α.Μ. 16/2018.

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact