Η υπ΄αριθ. 143/2024 ΑΔΕ “Έγκριση 1Ης τροποποίησης Τεχνικού Δελτίο Έργου για την ενταγμένη πράξη με τίτλο «Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», κωδικός πρόσκλησης ΑΤ07”

143-2024
Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact