ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

[ 25 ]

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Ζευγολατιό  19.06.2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                   Αριθ. Πρωτ.    5504

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                     

ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

       Προς : τα Μέλη της Δημοτικής  Επιτροπής        

 

       Καλείσθε για πρώτη φορά την  19η   του μηνός   Ιουνίου  2024 , ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 11.00  σε  συνεδρίαση ΕΚΤΑΚΤΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.- Έγκριση 1Ης τροποποίησης Τεχνικού Δελτίο Έργου για την ενταγμένη πράξη με τίτλο «Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», κωδικός πρόσκλησης ΑΤ07

 

Το θέμα θα πρέπει να συζητηθεί ως κατεπείγον καθ’ ότι θα πρέπει να υποβληθεί άμεσα η πρόταση στο Υπουργείο, λόγω και της άμεσης ανάγκης ολοκλήρωσης του έργου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

 

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 141/2024 ΑΔΕ “Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ» στην πρόσκληση με τίτλο «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α΄Βαθμού με περιαστικά δάση», στον άξονα προτεραιότητας 6 (Α.Π. 6) «Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2024» του Πράσινου Ταμείου.¨”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact