ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

[ 28]

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                Ζευγολατιό  28.06.2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.   5876

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                     

ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

       Προς : τα Μέλη της Δημοτικής  Επιτροπής        

 

       Καλείσθε για πρώτη φορά την  2α    του μηνός   Ιουλίου  2024 , ημέρα Τρίτη   και ώρα 11.00  σε  συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

 

1.- Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός ορίων του Δήμου Βέλου- Βόχας.

 

2.- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου οικ. έτους 2024.

 

3.- Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο του Υποέργου 1 ‘Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης’ και του Υποέργου 2 ‘Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ’ στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ».

 

4.-Περί έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών του έργου «Έργα δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βέλου».

 

5.- Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 6ου τριμήνου του έργου: «Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος.

 

   6.-Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 7ου τριμήνου του έργου: «Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού

Καταστήματος».

 

7.- Περί τροποποίησης της αριθ. 97/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς την αμοιβή

του δικηγόρου, λόγω υπαγωγής σε καθεστώς Φ.Π.Α.

 

 

 

 
 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΟΧΑΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact