Δημοπρατήθηκε χθες Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 το έργο “Έργα διαμόρφωσης πλατείας Τ.Κ. Χαλκείου” με προϋπολογισμό 29.983,98€. Δόθηκε έκπτωση 48%.

Το έργο είχε δημοπρατηθεί και στις 16/06/2016 και είχε δοθεί έκπτωση 5%.

Ο Δήμαρχος λόγω της χαμηλής έκπτωσης δεν ενέκρινε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της επαναπροκήρυξε εκ νέου το διαγωνισμό.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ