Σας ενημερώνουμε ότι στο Κοινοτικό Κατάστημα Βέλου κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 9.30 π.μ έως τις 11.30 π.μ. θα παρέχεται στους ανέργους συμβουλευτική υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και δράσεις προώθησης στην απασχόλησή τους.  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν τα απολυτήρια τους, τους τίτλους σπουδών, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας ή Η/Υ και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό έχουν στη διάθεσή τους.

Η Αντιδήμαρχος

Μαρία Καλλίρη