Την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017 και ώρα 12.00 – 3.00 μ.μ. οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βέλου Βόχας παρακαλούνται να προσέλθουν στην Πλατεία Αγίου Φανουρίου στο Βέλο προκειμένου να παραλάβουν μεγάλη ποσότητα ροδακίνων.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίζει και την ταυτότητά του. Η προσφορά γίνεται από το Δήμο Βέλου Βόχας σε όλους τους δικαιούχους.

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος
Μαρία Καλλίρη