Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου
Κοινότητες Ευαγγελίστριας, Μπολατίου, Κοκκωνίου και Ζευγολατιού
Συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων στα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Βέλου Βόχας από τα συνεργεία καθαριότητας και περιβάλλοντος του Δήμου.