Τα συνεργεία του τμήματος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Βέλου Βόχας πραγματοποίησαν εργασίες δεντροφύτευσης και εξωραϊσμού του χώρου στον κόμβο Ταρσινών-Ελληνοχωρίου-Στιμάγκας με σκοπό τη δημιουργία μίας νέας νησίδας πρασίνου στο Δήμο