Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου- Κοινότητα Ευαγγελιστρίας
Συνεχίζονται οι καθημερινές εργασίες από τα συνεργεία του Τμήματος Καθαριότητας & Περιβάλλοντος στους κοινόχρηστους χώρους, παιδικές χαρές, οδικό δίκτυο κλπ. σε όλες τις κοινότητες
του Δήμου