Τετάρτη 7 Οκτωβρίου- Ταρσινά
Ο Δήμος Βέλου Βόχας συνεχίζει τις συντονισμένες παρεμβάσεις καθαριότητας στις κοινότητες του Δήμου.
Τα συνεργεία καθαριότητας και περιβάλλοντος του Δήμου σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου πραγματοποιούν εργασίες καθαρισμού στην κοινότητα Ταρσινών.