Πρόσληψη Επωνύμου, Πατρώνυμου, Μητρωνύμου

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
Τμήμα Μητρώου Αρένων

Περιγραφή Διαδικασίας

Πρόσληψη Επωνύμου, Πατρώνυμου, Μητρωνύμου

Λίστα Δικαιολογητικών

Αίτηση του ενδιαφερομένου, ή προκειμένου για ανήλικο κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία Κατά περίπτωση:

  1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το προς πρόσληψη στοιχείο
  2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, περί της εγγραφής στο μητρώο Αρρένων και στο δημοτολόγιο του προσώπου αυτού

Αίτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Αφήστε μια απάντηση