42/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

42/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης αποθήκης κοινοτικού καταστήματος Στιμάγκας στον Χορευτικό & Λαογραφικό Σύλλογο ΘΥΑΜΙΣ. [...]