42/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

42/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης αποθήκης κοινοτικού καταστήματος Στιμάγκας στον Χορευτικό & Λαογραφικό Σύλλογο ΘΥΑΜΙΣ. [...]

Αποφάσεις 44 & 45/2020 Δημοτικού Συμβουλίου

44/2020 Απ. Δημ. Συμβ. : Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέλου- Βόχας και της Πελοπόννησος Α.Ε. Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. για την Πράξη «Συμβουλευτική Υποστήριξη στην ωρίμανση και ολοκλήρωση μελέτης Πράξης Αναλογισμού στα όρια του Δήμου Βέλου Βόχας». [...]