Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (5) ατόμων ΣΟΧ2/2021

Ανακοίνωση  πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βέλου-Βόχας [...]