ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        ΠΡΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ                    
Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»                                            Τα μέλη του Δ.Σ. [...]