ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΑΠΟ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΑΠΟ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 Σε συνέχεια των εγκυκλίων των υπουργείων σχετικά με τη λειτουργία των ΚΕΠ κατά το διάστημα ισχύος των περιοριστικών μέτρων διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, ενημερώνουμε τους δημότες, πώς θα λειτουργούν τα ΚΕΠ από 15 Φεβρουαρίου 2021: •Τα ΚΕΠ θα παρέχουν εξυπηρέτηση μέσω φυσικής παρουσίας κατόπιν προσυνεννόησης (ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής) και εφόσον πρόκειται για κατεπείγουσα ανάγκη διεκπεραίωσης αίτησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. •Για τη νόμιμη μετάβαση του αιτούντος στο ΚΕΠ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιβεβαίωση του επείγοντος χαρακτήρα της αίτησης από το αρμόδιο προσωπικό των ΚΕΠ, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο, με κάθε πρόσφορο τρόπο (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δυνητικά μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο, αποστολή απλής αλληλογραφίας), καθώς αυτό αποτελεί και απόδειξη για τη νόμιμη μετάβαση των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με τα οριζόμενα της περ. ια παρ. 2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.2.2021 (ΦΕΚ Β ́ 534). •Εξαιρούνται δημότες οι οποίοι προσέρχονται για τη διαδικασία προγραμματισμού ραντεβού εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού και δικηγόροι. •Ομοίως, η τηλεφωνική εξυπηρέτηση (τηλεφωνική αίτηση) αφορά μόνο τις αιτήσεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και δεν απαιτούν συνυποβολή δικαιολογητικών, καθώς και τις αιτήσεις που ενώ απαιτείται συνυποβολή δικαιολογητικών μπορεί αυτή να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο, με επιμέλεια του αιτούντος. •Επισημαίνεται ότι, ο επείγον χαρακτήρας τόσο της δια ζώσης εξυπηρέτησης κατόπιν ραντεβού, πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα εξής χαρακτηριστικά: Α) να αφορά την κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης, η οποία προέκυψε μετά την έκδοση της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.2.2021 (ΦΕΚ Β ́ 534), Β) να αφορά επείγουσα οικογενειακή ή επαγγελματική ανάγκη, Γ) να αφορά οποιαδήποτε άμεση ανελαστική προθεσμία. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τα ΚΕΠ του Δήμου Βέλου Βόχας στα παρακάτω τηλέφωνα: ΚΕΠ Ζευγολατιό: 2741050255, ΚΕΠ Βέλο: 2742030128

Απολυμάνσεις και προληπτικά μέτρα στις σχολικές μονάδες για τον κορονοϊό από τον Δήμο Βέλου Βόχας

Απολυμάνσεις και προληπτικά μέτρα στις σχολικές μονάδες για τον κορονοϊό από τον Δήμο Βέλου Βόχας Με αίσθημα ευθύνης ο Δήμος Βέλου Βόχας προβαίνει σε προληπτικές απολυμάνσεις στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Σήμερα ξεκίνησαν απολυμάνσεις στο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Βοχαϊκού, ενώ αύριο θα γίνουν απολυμάνσεις στα 1ο & 2ο Δημοτικά Σχολεία Ζευγολατιού καθώς και στα 1ο,2ο & 3ο Νηπιαγωγεία Ζευγολατιού. Οι ανωτέρω σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές μέχρι και την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021. Την Παρασκευή μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα γίνουν απολυμάνσεις στα Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου μας. Επίσης το Σάββατο θα γίνουν απολυμάνσεις στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας. Στις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν οι απολυμάνσεις σε όλες τις σχολικές μονάδες που απομένουν. Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος υπογραμμίζει ότι << Μέλημά μας είναι η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας. Καθημερινά παρακολουθούμε τις εξελίξεις, είμαστε σε διαρκή επαφή με όλους τους αρμόδιους φορείς, ακολουθούμε τις οδηγίες του Υπουργείου και πράττουμε τα δέοντα>>

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού τεσσάρων (04) θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (05) μηνών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΝΤΕ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού πέντε (05) θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (05) μηνών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών
αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», στις σχολικές
μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
[...]