17/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Η αριθ. 17/2020 Απ. Δημ. Συμβουλίου : Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων του Δήμου Βέλου- Βόχας, για την κατάργηση του χώρου τέλεσης εμποροπανήγυρης στο Βραχάτι και την μεταφορά του στη χερσαία ζώνη Λιμένα Βραχατίου, από το έτος 2020 και εφεξής. [...]

Aπόφαση 16/2020 Οικονομικής Επιτροπής – Απόφαση 18/2020 Δημοτικού Συμβουλίου

4-2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου : Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Βέλου Βόχας οικονομικού έτους 2020

4-2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης προϋπολογισμού του Δήμου Βέλου Βόχας οικονομικού έτους 2020 [...]

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

.13-2020 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου (αρθρ.1 του Π.Δ. 270/1981). [...]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ Κατά την 5 η τακτική συνεδρίαση της 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020