Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (2 – 3 & 5/2020)

2/20 Απ. Επιτ. Ποιότητας Ζωής :Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων των περιοχών Ζευγολατιού, Βραχατίου, Βοχαϊκού , Κοκκωνίου και Νεράντζας . [...]

Απόφαση 21/2020 Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στέγασης υπηρεσιών του Δήμου

21-2020΄21/2020 Απόφαση Οικ. Επιτροπής  ΄΄ Περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στέγασης υπηρεσιών του Δήμου΄΄. [...]