Απόφαση 21/2020 Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στέγασης υπηρεσιών του Δήμου

21-2020΄21/2020 Απόφαση Οικ. Επιτροπής  ΄΄ Περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στέγασης υπηρεσιών του Δήμου΄΄. [...]

Aπόφαση 1/2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1-2020  Aπόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής : Εισήγηση περί τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων του Δήμου Βέλου- Βόχας, για την κατάργηση του χώρου τέλεσης εμποροπανήγυρης στο Βραχάτι, από το έτος  2020 και εφεξής [...]

Ορθή επανάληψη της απόφασης 12/2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί ΄΄Γνωμοδότησης περί έγκρισης της κυκλοφοριακής ρύθμισης που αφορά στην εγκατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο της Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών και των οδών Αγ. Γεωργίου, Κολοκοτρώνη και Ν. Γκάτσου στην Κοινότητα Βραχατίου΄΄