Ορθή επανάληψη της απόφασης 12/2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί ΄΄Γνωμοδότησης περί έγκρισης της κυκλοφοριακής ρύθμισης που αφορά στην εγκατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο της Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών και των οδών Αγ. Γεωργίου, Κολοκοτρώνη και Ν. Γκάτσου στην Κοινότητα Βραχατίου΄΄