Προκήρυξη δημοπρασίας για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης για τον Δ. Βέλου – Βόχας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Διακηρύσσει ότι, την 15η του μήνα Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου, στο Ζευγολατιό (Γ.Παπανδρέου, Ζευγολατιό Κορινθίας), ενώπιον της ορισθείσης Επιτροπής, θα διενεργηθεί δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης, Περιφερειακής Ενότητας N.Κορινθίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τα πετρελαιοειδή και την οικονομικότερη προσφορά για τα λιπαντικά, για τις ανάγκες του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού (160.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα) και Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). [...]

Προκήρυξη δημοπρασίας για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης για τον Δ.Βέλου – Βόχας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης για τον Δ.Βέλου – Βόχας Ν. Κορινθίας. [...]