ΑΠOΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  139/2019: Περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη  στέγαση μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού

ΑΠOΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  139/2019: Περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη  στέγαση μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού [...]