Καθαρισμοί στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Βέλου Βόχας

Συντονισμένη επιχείρηση καθαρισμού του παραλιακού μετώπου του Δήμου Βέλου Βόχας πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, το δημοτικό λιμενικό Ταμείο Βόχας, την Κοινότητα Βραχατίου και την Κοινότητα Κοκκωνίου. [...]

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού τεσσάρων (4) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ Ή ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ