ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχ. Δ/νση:  Σπ. Κοκκώνι 2
20001 Ζευγολατιό Κορινθίας
Τηλέφωνο: 2741360520
Φαξ: 27410 53101

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχ. Δ/νση:  Σπ. Κοκκώνι 2
20001 Ζευγολατιό Κορινθίας
Τηλέφωνο: 27413 60520
Φαξ: 27410 53101

Υπηρεσίες Δήμου – Χρήσιμα Τηλέφωνα

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

Υπεύθυνοι Γραφείου:

Κατερίνα Μασούρη
τηλ. 2741360520, email: masouri@1306.syzefxis.gov.gr

Νικολέτα Μελίκογλου
τηλ. 27413 60521, email: nikoletam@1306.syzefxis.gov.gr
φαξ: 27410 53101

Γραφείο Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου

Για Θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών:
Κωνσταντίνα Δημητρίου, τηλ. 27413 60523,
email: dimitriou@1306.syzefxis.gov.gr

Για Θέματα Νομικών Προσώπων:
Νικόλαος Παπαγεωργόπουλος, τηλ. 2741050422,
email: nikolaypap@yahoo.gr

Για Θέματα Νομικού Προσώπου & Προμηθειών

Θεοδώρα Στάμου, τηλ.2741360512

email:dkstamou@yahoo.gr

1. Διοικητικές Υπηρεσίες

 • Αντιδήμαρχος Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών

  Βασίλης Τρωγάδης
  Γραφείο Αντ/ρχου, τηλ.: 27413 60530, φαξ: 2741 500301

 • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

  Προϊστ. Δ/νσης: Ελένη Δασκαλοπούλου

  τηλ.: 27413 60504, email: daskalopoulou@1306.syzefxis.gov.gr , φαξ: 27410 52303

 • 1.α. Τμήμα Αιρετών Οργάνων

  Προϊστ. Τμήματος: Παναγιώτα Μπακώλη

  τηλ.: 2741360526, email: bacoli@1306.syzefxis.gov.gr, φαξ: 27420 34000

   

  Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

  Θεοδώρου Ανδρέας,  τηλ.: 27423 60302
  email: atheodorou@1306.syzefxis.gov.gr

  Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

  Παναγιώτα Μπακώλη, τηλ.: 2741360526
  email: bacoli@1306.syzefxis.gov.gr

 • 1.β. Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Αλλοδαπών

  Γραφείο Δημοτολογίου –Ληξιαρχείο Δημοτικής  Ενότητας Βόχας

  Καλλιόπη Μαντζίκα, τηλ.: 27413 60516
  email: mantzika@1306.syzefxis.gov.gr
  Φαξ:27410 53536

  Γραφείο Δημοτολογίου Δημοτικής  Ενότητας Βέλου

  Ιωάννα Tσιάλιου, τηλ. 2742360317
  email: tsialiou@1306.syzefxis.gov.gr

  Γραφείο Δημοτολογίου -Ληξιαρχείο Δημοτικής  Ενότητας Βέλου

  Παναγιώτα Βυτινιώτη, τηλ.: 2742360318,
  email: vitinioti@1306.syzefxis.gov.gr
  φαξ: 2742030100, 2742034000

  Έκδοση Αδειών Πολιτικών Γάμων

  Βασίλης Κατσιμαλής, τηλ.: 2741360525
  email: vkatsimalis@1306.syzefxis.gov.gr
  φαξ: 2741053101

 • 1.γ. Τμήμα Γενικής Διοίκησης

  Τμήμα Γενικής Διοίκησης

  Προϊσταμένη: Βασιλική Δαρειώτη, τηλ.: 2741360527, fax:27410 52303

  email:dar@1306.syzefxis.gov.gr

   

   

  Γραφείο Πρωτοκόλλου

  Παναγιώτης Βαλασόπουλος, τηλ.: 27413 60518, φαξ: 27410 52303
  email: valasopoulos@1306.syzefxis.gov.gr

  Γραφείο Προσωπικού

  Ευαγγελία Κοπανά, τηλ: 27413 60507, φαξ: 27410 52303
  email: kopana@1306.syzefxis.gov.gr

 • 1.δ. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ΒΟΧΑΣ

  Μαρία Αθανασίου, Γκόφα Αικατερίνη

  τηλ.: 27410 50255-256, Φαξ: 27410 50257
  email: d.vochas@vochas.gov.gr

 • 1.ε. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ΒΕΛΟΥ

  Παναγιώτα Ρέβη, Ελευθερία Θανασενάρη

  τηλ.: 27420 30128, email: d.velou@vochas.gov.gr, φαξ: 27420 32227

 • Αποκεντρωμένες Διοικητικές Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Βόχας

  Πρωτόκολλο-Γραμματεία- Έκδοση Αδειών Λαϊκών Αγορών:
  Θεοδώρα Μαζουροπούλου, τηλ.: 27423 60314, φαξ: 27420 34000

  Δημοτολόγιο-Ληξιαρχείο:  2742360317-318,  φαξ: 27420 34000, 27420 30100

2. Οικονομικές Υπηρεσίες

 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

  Προϊστ. Δ/νσης: Αθανασία Τσεκούρα
  Τηλ.: 27413 60535, email: atse@vochas.gov.gr, φαξ: 2741 500301

 • 2.α. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

  Προϊστ/νος Τμήματος: Χρήστος Χριστοδούλου,
  Τηλ.: 2741360519,  email:chchristod@1306.syzefxis.gov.gr, φαξ: 2741053101

  Γραφείο Προϋπ/σμού

  Χρήστος Χριστοδούλου, τηλ.: 27413 60519
  email: chchristod@1306.syzefxis.gov.gr r

  Γραφείο Προμηθειών

  Βασίλης Κατσιμαλής, τηλ: 2741360525

  email:katsimalisv@1306.syzefxis.gov.gr

  Αλέκα Μπάρτζη, τηλ.: 27413 60513
  email: bartzi@1306.syzefxis.gov.gr

  Γραφείο Λογιστηρίου

  Κυριακούλα Καραγιώργου, τηλ.: 27413 60528
  email: kkaragiorgou@1306.syzefxis.gov.gr

  Γραφείο Μισθοδοσίας

  Αναστασία Γιαννάκενα, τηλ.: 27413 60532
  email:giannakena@1306.syzefxis.gov.gr

 • 2.β. Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας

  Προϊστ/νος Τμήματος: Παναγιώτης Μαυραγάνης

  τηλ.: 2741360531, φαξ: 2741053101
  email: tm@1306.syzefxis.gov.gr,

  Γραφείο Εσόδων Δημοτικής Ενότητας Βόχας

  Τέλη Ύδρευσης: Παναγιώτης Μαυραγάνης, τηλ.: 2741360531
  email:tm@1306.syzefxis.gov.gr,

  Τέλη Ακαθαρίστων: Παναγιώτης Μαυραγάνης, τηλ.: 2741360531
  email:tm@1306.syzefxis.gov.gr,

  ΤΑΠ Δ.Ε ΒΕΛΟΥ: Βασιλική Αυγερινού, τηλ.: 2741360505
  email:vavgerinou@1306.syzefxis.gov.gr

  ΤΑΠ Δ.Ε ΒΟΧΑΣ: Ιωάννης Τσεκούρας , τηλ.: 2741360524

  email:tsekouras@1306.syzefxis.gov.gr

  Γραφείο Εσόδων Δημοτικής Ενότητας Βέλου

  Mαρίνα Λακιώτη, τηλ.: 27423 60319, email: lakioti@1306.syzefxis.gov.gr

 • 2.γ. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

  Προϊστάμενος Τμήματος: Σωτήριος  Μπούλιας, τηλ.: 27413 60515
  email: boulias.sotiris@1306.syzefxis.gov.gr

  Είσπραξη Τελών Δημοτικής Ενότητας Βόχας

  Βαρβάρα Αμπατζή, τηλ.: 27413 60517, φαξ: 2741 500301
   email: abatzi@1306.syzefxis.gov.gr

  Είσπραξη Τελών Δημοτικής Ενότητας Βέλου

  Κατερίνα Δρούλια, τηλ.: 2742360317

  email:droulia@1306.syzefxis.gov.gr

3. Τεχνικές Υπηρεσίες

 • Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

  Ανδρέας Σιάχος

  Γραφείο Αντιδημάρχου: 2741360529

  Υπεύθυνος Γραφείου: Βασίλης Κατσιμαλής, τηλ.: 2741360536, 2741360525

  email: katsimalisv@1306.syzefxis.gov.gr

 • 3.α. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

  Προϊστάμενος  Δ/νσης: Δημήτριος Πολίτης
  τηλ.: 27413 60537, φαξ: 27410 53101
  email: dxpol@1306.syzefxis.gov.gr 

   

 • 3.β. Τμήμα Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων

  Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων: Πέτρος Πεντέρης, τηλ.: 2741360538

  email:p.penteris@1306.syzefxis.gov.gr

  Γεωργία Σαντάρμη, τηλ.: 27413 60539, email: sadarmi@1306.syzefxis.gov.gr

  Φαξ: 27410 53101

 • 3.γ. Τμήμα Εκτέλεσης και Συντηρήσεων Έργων

  Αντιδήμαρχος

  Θεόδωρος Ράπτης, τηλ.:2741050040

  Eπόπτης  Τμήματος: Γεώργιος Βορινιώτης

  τηλ.: 27410 50040, φαξ: 27410 53101

  email: vraxatiergotaxio@gmail.com

4. Διεύθυνση Περιβάλλοντος

 • Προϊστάμενος Δ/νσης

  Παναγιώτης Βαμβάτσικος
  τηλ.: 2742360334, email: p.vam@vochas.gov.gr, φαξ: 2742034000

 • 4.α. Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

  Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

  Βασιλική Κυριάκη, τηλ.: 2742360324 & 334 

  email: vkyriaki@1306.syzefxis.gov.gr

  Γεωργία Αθανασούλια, τηλ.: 2742360324 & 334

  email: gath@vochas.gov.gr

  Φαξ: 27410 53880

   

   

 • 4.β. Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, τηλ.: 2742034366

  Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

  Τηλ./φαξ: 27420 34366, email: kathariotita@1306.syzefxis.gov.gr

  Γραφείο Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

  Ευαγγελία Νομικού, τηλ.: 27423 60312
  email: evaggelian@1306.syzefxis.gov.gr

  Αθανασία Ρεκούμη, τηλ.: 27423 60313
  email: rek@1306.syzefxis.gov.gr

  Γραφείο Διοικητικής υποστήριξης

  Χατζηπέτρος Βασίλειος, τηλ. /φαξ: 27420 34366, 27420 34366

  email: kathariotita@vochas.gov.gr

5. Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής

 • Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

  Γεώργιος Τριαντάφυλλος, τηλ.: 27420 360300
  email: gtriantafyllos@1306.syzefxis.gov.gr

  Θεοδώρα Μαζουροπούλου, τηλ.: 27423 60314
  email: dora@1306.syzefxis.gov.gr

  Αδαμαντία Βουρλιωτάκη, τηλ.: 27420 35384, φαξ: 27420 34000

  email:voyrliotaki@1306.syzefxis.gov.gr

6. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομίας

 • Προϊστ. Τμήματος

  Αργυρώ Σαρρή

  τηλ.: 27410 50301, email: sarri@1306.syzefxis.gov.gr , φαξ:27410 53880

 • Γραφείο Αδειοδοτήσεων- Καταστημάτων Υγειονομικού Καταστήματος

  Αργυρώ Σαρρή, τηλ: 27410 50301, email: sarri@1306.syzefxis.gov.gr 

 • Έκδοση Αδειών Λαϊκών Αγορών

  Δημοτική Ενότητα Βόχας

  Αργυρώ Σαρρή, τηλ: 27410 50301
  email: sarri@1306.syzefxis.gov.gr , φαξ: 27410 53880

  Δημοτική Ενότητα Βέλου

  Θεοδώρα Μαζουροπούλου, τηλ.: 27423 60314
  email: dora@1306.syzefxis.gov.gr, φαξ: 2742034000

  Λοιπές Κοινωνικές Υπηρεσίες

  • Δημοτική Ενότητα Βόχας

   ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, τηλ.: 27410 50261

   ΚΑΠΗ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ, τηλ.: 27410 51099

   ΚΑΠΗ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ, τηλ.: 27410 56393

  • Δημοτική Ενότητα Βέλου

   ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, τηλ.: 27423 60335

   ΚΑΠΗ ΒΕΛΟΥ, τηλ.: 27420 35310

   ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: 27420 32694

   ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ: 27420 35335

  Ανταποκριτές ΟΓΑ

  • Δημοτική Ενότητα Βόχας

    Τ.Κ.  Ζευγολατιού, Σουληναρίου, Χαλκείου, Μπολατίου, Ευαγγελίστριας, Βοχαϊκού

   Καλλιόπη Μαντζίκα, τηλ.: 27413 60516/-532 (κάθε Δευτέρα)

   Σωτήριος Μπούλιας, τηλ.: 27413 60517/- 515 (κάθε Τρίτη)

   Παναγιώτης Βαλασόπουλος, τηλ.: 27413 60518/-517 (κάθε Τετάρτη)

   Παναγιώτα Μπακώλη, τηλ.: 27413 60526/-521 (κάθε Πέμπτη)

   Κατερίνα Μασούρη, τηλ.: 27413 60517/-520 (κάθε Παρασκευή)

   T.K Βραχατίου:  Αργυρώ Σαρρή, τηλ.: 27410 50301 (καθημερινά)

  • Δημοτική Ενότητα Βέλου

   Ανδρέας Θεοδώρου, τηλ.: 27423 60302

   Βασιλική Αυγερινού, τηλ.: 27423 60327

   Χριστίνα Στρίγκα, τηλ.: 2741050423

   Γεωργία Γκορίτσα, τηλ.: 2742360333

   Γεώργιος Τριαντάφυλλος, τηλ.: 27423 60300

  • Ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α

    Δημοτική Ενότητα Βόχας

   Καλλιόπη  Μαντζίκα, τηλ.: 27413 60516

   Δημοτική Ενότητα Βέλου

   Ευαγγελία Νομικού, τηλ.: 27423 60312

   Ανδρέας Θεοδώρου, τηλ.: 27423 60302

   Θεοδώρα Μαζουροπούλου, τηλ.: 27423 60314