• ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2741360523

  Emal: dimitriou@vochas.gov.gr

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

Κατερίνα Μασούρη

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2741360520

Email:masouri@vochas.gov.gr

1. Διοικητικές Υπηρεσίες

 • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

  Προϊστ. Δ/νσης: Ελένη Δασκαλοπούλου

  τηλ.: 27413 60504, email: daskalopoulou@1306.syzefxis.gov.gr , φαξ: 27410 52303

 • 1.α. Τμήμα Αιρετών Οργάνων

  Προϊστ. Τμήματος: Παναγιώτα Μπακώλη

  τηλ.: 2741360526, email: bacoli@1306.syzefxis.gov.gr, φαξ: 2741052303

   

  Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

  Μελίκογλου Νικολέτα,  τηλ.: 2741360 536
  email:nikoletam@1306.syzefxis.gov.gr

  Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

  Παναγιώτα Μπακώλη, τηλ.: 2741360526
  email: bacoli@1306.syzefxis.gov.gr

 • 1.β. Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Αλλοδαπών

  Γραφείο Δημοτολογίου –Ληξιαρχείο Δημοτικής  Ενότητας Βόχας

  Καλλιόπη Μαντζίκα, τηλ.: 27413 60516
  email: mantzika@1306.syzefxis.gov.gr
  Φαξ:27410 53536

  Γραφείο Δημοτολογίου Δημοτικής  Ενότητας Βέλου

  Ιωάννα Tσιάλιου, τηλ. 2742360317
  email: tsialiou@1306.syzefxis.gov.gr

  Γραφείο Δημοτολογίου -Ληξιαρχείο Δημοτικής  Ενότητας Βέλου

  Παναγιώτα Βυτινιώτη, τηλ.: 2742360318,
  email: vitinioti@1306.syzefxis.gov.gr
  φαξ: 2742030100, 2742034000

  Έκδοση Αδειών Πολιτικών Γάμων

  Βασίλης Κατσιμαλής, τηλ.: 2741360525
  email: vkatsimalis@1306.syzefxis.gov.gr
  φαξ: 2741053101

 • 1.γ. Τμήμα Γενικής Διοίκησης

  Τμήμα Γενικής Διοίκησης

  Προϊσταμένη: Βασιλική Δαρειώτη, τηλ.: 2741360527, fax:27410 52303

  email:dar@1306.syzefxis.gov.gr

   

   

  Γραφείο Πρωτοκόλλου

  Παναγιώτης Βαλασόπουλος, τηλ.: 27413 60518, φαξ: 27410 52303
  email: valasopoulos@1306.syzefxis.gov.gr

  Γραφείο Προσωπικού

  Ευαγγελία Κοπανά, τηλ: 27413 60507, φαξ: 27410 52303
  email: kopana@1306.syzefxis.gov.gr

 • Αποκεντρωμένες Διοικητικές Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Βόχας

  Πρωτόκολλο-Γραμματεία- Έκδοση Αδειών Λαϊκών Αγορών:
  Θεοδώρα Μαζουροπούλου, τηλ.: 27423 60314, φαξ: 27420 34000

  Δημοτολόγιο-Ληξιαρχείο:  2742360317-318,  φαξ: 27420 34000, 27420 30100