Σκοπός των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων είναι η κοινωνική τους δραστηριοποίηση με διάφορους τρόπους, η ψυχολογική τους υποστήριξη και η υποστήριξη της φυσικής τους κατάστασης. Οι δραστηριότητες των ΚΑΠΗ περιλαμβάνουν:

  • Προγράμματα ψυχαγωγικών-μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων (χειμερινές και καλοκαιρινές εξορμήσεις, εμφανίσεις χορωδιακών τμημάτων, εμφανίσεις χορευτικών τμημάτων).
  • Προγράμματα φυσικής αποκατάστασης και εργασιοθεραπείας (φυσικοθεραπεία, εργασιοθεραπεία, θεραπεία σε λουτροπόλεις, εργασιοθεραπεία μέσω ανάδειξης έμφυτων ταλέντων).
  • Προγράμματα ιατρονοσηλευτικής αγωγής και κοινωνικής προσφοράς (ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, οικογενειακή βοήθεια, υποστήριξη στα άτομα με ειδικές ανάγκες).
ΚΑΠΗ Βέλου

Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνας 81, Βέλο Κορινθίας
Τηλέφωνο: 27420 35310
Φαξ: 27420 35313

ΚΑΠΗ Βραχατίου

Τηλέφωνο: 2741 0 56393

ΚΑΠΗ Ζευγολατιού

Τηλέφωνο: 2741 0 51099