Ο Δήμος Βέλου Βόχας συνεχίζει τις συντονισμένες παρεμβάσεις καθαριότητας στις κοινότητες του Δήμου.
Τα συνεργεία καθαριότητας και περιβάλλοντος του Δήμου και σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου συνεχίζουν τις εργασίες καθαρισμού στην κοινότητα Βοχαϊκού.