Ο Δήμος Βέλου Βόχας εκσυγχρονίζει τις υπηρεσίες του με το νέο σύστημα διαχείρισης αιτημάτων Novoville

Ο Δήμος μας εκσυγχρονίζει τις δημοτικές υπηρεσίες με το
νέο σύστημα διαχείρισης αιτημάτων Novoville. Μαζί κάνουμε το Δήμο μας καλύτερο! [...]