ΔΩΡΕΑΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Ζευγολατιό 10-05-2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους κατοίκους – δημότες του Δήμου Βέλου Βόχας ότι το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» για δεύτερη συνεχή χρονιά θα συμμετάσχει

στο πρόγραμμα «Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους της χώρας – Πρόγραμμα Ε.Ε. 2013». Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τους απόρους

περιγράφονται στο άρθρο 4 της 279/23460/22-02-2013 ΚΥΑ και είναι:

1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €.

2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:

I. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €.

II. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δύο προστατευόμενα μέλη): μέχρι

και 11.520 €.

III. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος με δύο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη): μέχρι

και 14.400 €.

IV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.

V. Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.

3. Σε περίπτωση άπορου ατόμου , που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση

άπορης οικογένειας, με ένα ή περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ

κατά το ίδιο ποσό.

Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 10 έως 31 Μαΐου 2013:

1) στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» στο Βέλο (Αγ. Μαρίνης 101, 1ος όροφος, τηλ. 2742360300/334)

2) στο Δημοτικό Κατάστημα Ζευγολατιού

3) στα ΚΕΠ του Δήμου μας.

Για την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής.

Επίσης είναι απαραίτητο το γνήσιο της υπογραφής τους στην αίτηση συμμετοχής.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ το Υπουργείο θα πραγματοποιήσει διασταύρωση στοιχείων μέσω ΑΦΜ και σε περίπτωση

διπλής υποβολής αιτήσεων (στον ίδιο ή άλλο Δήμο) θα προβεί σε ακύρωση των αιτήσεων και επιβολή κυρώσεων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αννίβας Παπακυριάκος

Δήμαρχος Βέλου-Βόχας

Προηγούμενη ανάρτηση ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact