ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΟΥ

 1. Καλογερόπουλος Ανδρέας, Πρόεδρος Δ.Σ
 2. Σωτηρόπουλος Παναγιώτης
 3. Οικονόμου Ιωάννης
 4. Ρέλλιας Χρήστος
 5. Καλαντζής Γεώργιος

Γραφείο Διοικ/κης  Υποστήριξης Δ.Κ. Βέλου:

Νικολέτα Μελίκογλου τηλ.: 27410 55274, email: nikoletam@vochas.gov.gr, φαξ: 27410 53880

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

 1. Νικολάου Δημήτριος, Πρόεδρος Δ.Σ.
 2. Αλεξοπούλου – Καπετάνου Δήμητρα
 3. Παθέκα Ευαγγελία
 4. Λιβάνης Ευθύμιος
 5. Μουτζίδη Δέσποινα

Γραφείο Διοικ/κης  Υποστήριξης Δ.Κ. Βραχατίου:

Αργυρώ Σαρρή, τηλ.: 27410 50301, email: sarri@vochas.gov.gr, φαξ: 27410 53880

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

 1. Ζωγράφος Παναγιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ
 2. Μαγγίνας Γεώργιος
 3. Μεταξά Κωνσταντίνα
 4. Μπάρτζης Θεοφάνης
 5. Αθανασίου – Παπούλια Δήμητρα

Γραφείο Διοικ/κης  Υποστήριξης Δ.Κ Ζευγολατιού:

Κατερίνα Μασούρη, τηλ.: 27413 60522, email: masouri@vochas.gov.gr, φαξ: 27410 52303

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΧΑΪΚΟΥ

 1. Μπιτσάκος Σπυρίδων, Πρόεδρος Δ.Σ
 2. Ζόλκας Γεώργιος
 3. Φραγκάκη Αικατερίνη

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

 1. Μαρούσης Χρήστος, Πρόεδρος Δ.Σ
 2. Μελέτσης Αθανάσιος
 3. Αλεξανδρή Αλεξάνδρα – Δέσποινα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

 1. Αναγνωστόπουλος Αναστάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.
 2. Θεοδώρου Αμαλία
 3. Φιλόπουλος Γεώργιος

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ

 1. Καραχοντζίτης Αντώνιος, Πρόεδρος Δ.Σ.
 2. Στάμου Αγγελική
 3. Παρασκευουλάκος Γεώργιος

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΗΝΩΝ

 1. Κόλλιας Νικόλαος, Πρόεδρος Δ.Σ.
 2. Ρεκούμης Δημοσθένης
 3. Παπαϊωάννου Παναγιώτης

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ

 1. Μπέζιος Δημήτριος, Πρόεδρος Δ.Σ.
 2.  Στέφα Ισμήνη
 3. Λιούλια Σταυρούλα
 4. Γκράβας Σπυρίδων

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΝΤΖΑΣ

 1. Δαγρές Ευάγγελος, Πρόεδρος Δ.Σ.
 2. Παπαδημητρίου Θεοφάνης
 3. Τσοπανάκου Μαρία

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ

 1. Μαστοράκος Άγγελος, Πρόεδρος Δ.Σ.
 2. Κατσαούνης Γεώργιος
 3. Σπυρόπουλος Βασίλειος

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ

 1. Καλλάς Παναγιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ.
 2. Ιωάννου Ευστάθιος
 3. Κεχρής Ελευθέριος

ΤΟΠΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ

 1. Νούτσης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Δ.Σ.
 2. Καλαντζής Δημήτριος
 3. Φαρμάκης Κωνσταντίνος

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΙΝΩΝ

 1. Σαρμάς Μιχαήλ, Πρόεδρος Δ.Σ.
 2. Αλεξόπουλος Χρήστος
 3. Κοΐνης Δημήτριος

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥ

 1. Μπακιρτζής Εμμανουήλ, Πρόεδρος Δ.Σ.
 2. Δώρης Δημήτριος
 3. Χανιάς Γεώργιος