ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΣΤΙΣ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ζευγολατιό, 20 Σεπτεμβρίου 2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                     Α.Π. : 16972
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείσθε για πρώτη φορά την 27η Σεπτεμβρίου έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθρ. 67 του Ν.3852/2010 για

συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή Υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου (άρθρο 1 του Ν. 2323/95, ΦΕΚ 145 Α):

«Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014.

3. Τροποποίηση της αριθ. 242/2011 κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ. περί ΄΄ Ψήφιση κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων ΄΄.

4. Τροποποίηση της αριθ. 244/2011 κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ. περί ΄΄ Ψήφιση κανονισμού λαϊκών αγορών του Δήμου ΄΄.

5. Γνωμοδότηση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς δρόμου στη Δ.Κ. Βραχατίου κατόπιν αιτήσεως κ. Ι. Θωμόπουλου.

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013 (5η).

7. Διάθεση πίστωσης για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.

8. Διαγραφή οφειλών.

9. Έγκριση αιτήσεων για υπαγωγή σε μειωμένα τέλη ύδρευσης.

10. Έγκριση ονομασίας οδών στη Δημοτική Κοινότητα Βραχατίου.

11. Ψήφιση πίστωσης για έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων (μικροφωνική εγκατάσταση).

12. Επιχορήγηση στον Αθλητικό Σύλλογο ΄΄ ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ΄΄.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΟΥ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact