ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ ΣΤΙΣ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Ζευγολατιό, 11 Οκτωβρίου 2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                   Α.Π. : 18251
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς

Καλείσθε για πρώτη φορά την 18η Οκτωβρίου έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθρ. 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Έγκριση αναγκαιότητας συνεργασίας με συμβεβλημένες εταιρείες, για την ολοκλήρωση διαχείριση των οικιακών και δημοτικών βιοαποβλήτων και την εξασφάλιση της μεταφοράς και της διάθεσης αυτών σε αδειοδοτημένες μονάδες.
2. Έγκριση καθορισμού των όρων σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέλου – Βόχας και των εταιρειών «ECORAP AE», «ΡΑΠ ΕΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ» και «Ραψωματιώτης Παν. – Ραψωματιώτης Δημ. ΟΕ», του ομίλου ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ για την διαχείριση οικιακών και δημοτικών βιοαποβλήτων.
3. Έγκριση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2012 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2012.
4. Έγκριση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013.
5. Έγκριση εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013.
6. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2013 (6η).
7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κέντρου κοινωνικής μέριμνας Τ.Δ. Ελληνοχωρίου».
8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Έργα αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου».
9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Υδρευτικά έργα (ενοποίηση – βελτίωση δικτύων ύδρευσης Τ.Δ. Βραχατίου – Ζευγολατιού) ».
10. Γνωμοδότηση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς δρόμου στη Δ.Κ. Βραχατίου κατόπιν αιτήσεως κ. Ι. Θωμόπουλου.
11. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου.
12. Αναγνώριση οικισμού Καλεντζίου σε Τοπική Κοινότητα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση MOYΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΟΡΚΟΛΗ ΣΤΟ ΒΡΑΧΑΤΙ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact