Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου Βόχας (1η Νοεμβρίου 2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Ζευγολατιό, 29 Οκτωβρίου 2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                          Α.Π. : 19375
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Καλείσθε για πρώτη φορά την 1η Νοεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, για συνεδρίαση έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω προθεσμιών

(κατάθεση φακέλου), σύμφωνα με το αρθ. 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος :

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

1. Κατάθεση φακέλου προγράμματος «Διαχείριση οικιακών και δημοτικών

Βιοαποβλήτων Δήμου Βέλου Βόχας».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΄΄ΆΛΜΑ ΖΩΗΣ΄΄ Ν.ΑΧΑΪΑΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact