ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι  πάσης φύσεως συναλλαγές θα πραγματοποιούνται αυστηρά τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά.

Με φυσική παρουσία θα εξυπηρετούνται όσες περιπτώσεις κρίνονται ως έκτακτες και επείγουσες κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος εξυπηρέτησης.

Τα τηλέφωνα για ραντεβού είναι τα εξής :

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: 2741360520 & 521

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 2741360518

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ: 2741360516

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

TMHMA EΞΟΔΩΝ: 2741360519 & 535

TMHMA EΣΟΔΩΝ: 2741360505 & 531

TAMEIAKH YΠΗΡΕΣΙΑ: 2741360515

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 2741360536 & 2741360521

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΕΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ: 2742360316 & 317

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 2742360334&311

ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ: 2742360314

AYTOTEΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: 2742360308

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – TMHMA ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ: 2741050301

NΠΔΔ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄: 2741050421 & 422

KEΠ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ: 2741050255

ΚΕΠ ΒΕΛΟ: 2742030128

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

(ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ): 2741050040

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΒΕΛΟ): 2742034366

Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου θα σταθούν στο πλάι καθενός, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα δουλεύουν με στόχο την βέλτιστη εξυπηρέτηση ώστε το διάστημα αυτό να περάσει χωρίς ουσιαστικά προβλήματα

Τα ανωτέρω ισχύουν μέχρι 30 Νοεμβρίου 2020.

 

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact