ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βραχάτι, 08 Δεκεμβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Α.Π. : 20245

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση

:

Βραχάτι

Τ.Κ.

:

20006

Πληρ.

:

Γ. Σαντάρμη

Τηλέφωνο

:

27410503022741050302

FAX

:

27410538802741053880

e-mail

:

sadarmi@vochas.gov.gr

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας ανακοινώνει ότι με την 79/2014 απόφαση Δημοτικού

Συμβουλίου, αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού

διαγράμματος ή ορθοφωτοχάρτη για την κύρωση του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων

που έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση με συμβολαιογραφικές πράξεις, στον οικισμό

της Τοπικής Κοινότητας Ευαγγελίστριας του Δήμου Βέλου-Βόχας.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/31-03-2011), αναρτάται:

1. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Δ.Κ. Ζευγολατιού.

2. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Δ.Κ. Βέλου.

3. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Δ.Κ. Βραχατίου.

4. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Ευαγγελίστριας.

5. Στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέλου-Βόχας (web@velovocha.gr)

Τοπογραφικό διάγραμμα Κ.Χ. (Ψηφιακή εικόνα οικισμού Ευαγγελίστριας), στο οποίο φαίνεται

το προς κύρωση οδικό δίκτυο κοινοχρήστων χώρων, που έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση

τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης

των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων, στο Τμήμα Μελετών και

Επιβλέψεων Τεχνικών έργων του Δήμου μας στο Δημοτικό

Κατάστημα Βραχατίου επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, μέσα σε

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία ανάρτηση της

παρούσας ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και συγκεκριμένα από

11-12-2014 έως 30-12-2014.

Επίσης μαζί με το ανωτέρω Τοπογραφικό διάγραμμα αναρτάται

και πίνακας συμβολαιογραφικών πράξεων για τις οποίες δεν υπάρχουν

στην υπηρεσία μας κάποια δικαιολογητικά. Παρακαλούνται οι

ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στο Τμήμα Μελετών

και Επιβλέψεων Τεχνικών έργων τα δικαιολογητικά αυτά εντός

της ανωτέρω προθεσμίας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΝΙΣΧΙΔΗΣ

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΚΥΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact