΄΄ Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Βόχας ΠΔΕ-ΣΑΕ 871΄΄

Υπεγράφη σήμερα Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 η σύμβαση για το έργο με τίτλο: ΄΄Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Βόχας ΠΔΕ-ΣΑΕ 871 ΄΄ με την εταιρεία ΄΄Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε΄΄ που αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών των αγροτικών οδικών υποδομών της Δ.Ε Βόχας του Δήμου Βέλου Βόχας.
Προβλέπονται να εκτελεστούν τα παρακάτω σε υφιστάμενες αγροτικές οδούς:

-Χωματουργικές εργασίες
-Γενικές εργασίες οδοστρωσίας
-Εργασίες ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας με χρήση κοινής ασφάλτου