΄΄Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Βόχας ΠΔΕ-ΣΑΕ 871΄΄

΄΄ Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Βόχας ΠΔΕ-ΣΑΕ 871΄΄

Υπεγράφη σήμερα Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 η σύμβαση για το έργο με τίτλο: ΄΄Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Βόχας ΠΔΕ-ΣΑΕ 871 ΄΄ με την εταιρεία ΄΄Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε΄΄ που αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών των αγροτικών οδικών υποδομών της Δ.Ε Βόχας του Δήμου Βέλου Βόχας.
Προβλέπονται να εκτελεστούν τα παρακάτω σε υφιστάμενες αγροτικές οδούς:

-Χωματουργικές εργασίες
-Γενικές εργασίες οδοστρωσίας
-Εργασίες ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας με χρήση κοινής ασφάλτου

Προηγούμενη ανάρτηση Γνωμοδότηση Τοπικού Συμβουλίου Βέλου για το χώρο διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact