ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ) Ω1ΠΥΩ9Π-97Ζ -28-8 ΑΙΤΗΣΗ -KΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 28-8 ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ (1) 28-8 ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 28-8

Προηγούμενη ανάρτηση Τροποποίηση της υπ΄αρ. 50175/7-8-2020 ΚΥΑ σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact