ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΑΡΣΙΝΑ_2015

Διαβάστε περισσότερο στο πιο κάτω αρχείο.

Προηγούμενη ανάρτηση ΕΥΧΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact