ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ_signed

 

Η Πρόεδρος Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄ Δήμου Βέλου Βόχας Μαρία Καλλίρη προσκαλεί τους φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, που είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βέλου Βόχας και επέτυχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις έτους 2019 βαθμολογία 18.000 μορίων και άνω, να προσκομίσουν έως και την 22η Νοεμβρίου 2019 στην υπηρεσία μας (Δημοτικό Κατάστημα Βραχατίου, 1ος όροφος, τηλ: 2741050420) τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση επιτυχίας από την αρμόδια δημόσια αρχή (Δ/νση Λυκείου ή Δ/νση Δευτ/μιας Εκπαίδευσης) στην οποία θα αναγράφονται τα μόρια εισαγωγής σε ΑΕΙ
  2. Βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα 2019-2020
  3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Δήμο Βέλου Βόχας

προκειμένου να λάβουν χρηματική επιβράβευση με ανώτερο ποσό τα 500,00€ ανά αριστούχο μαθητή/τρια καθώς επίσης και έπαινο.

Μετά την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της εκδήλωσης επιβράβευσης.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Μαρία Καλλίρη

Προηγούμενη ανάρτηση ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact