Αποφάσεις 1,2 &3/2021 Δημοτικού Συμβουλίου

1-2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

2-2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

3-2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Προηγούμενη ανάρτηση Πρακτικό Δημοσίευσης Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact