Αποφάσεις 71 & 73/2020 Οικονομικής Επιτροπής

71-2020 73-2020 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 58,61,62,63/2020

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact