Αποφάσεις 94&95/2020 Οικονομικής Επιτροπής

94-2020

95-2020

Προηγούμενη ανάρτηση Επαναλειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Κοινότητα Κοκκωνίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact