Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

66-2021 74-2021

Προηγούμενη ανάρτηση Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Κέντρο Νεολαίας & Πολιτισμού του Δήμου Βέλου Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact