Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

.13-2020 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου (αρθρ.1 του Π.Δ. 270/1981).

15-2020  Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών

16-2020 16/2020  ΑΔΣ : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων έως 5.869,41€

Προηγούμενη ανάρτηση Aναστολή λειτουργίας της σχολικής μονάδας του 1ου δημοτικού σχολείου Ζευγολατιό για σήμερα Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020, λόγω κλοπής των σωληνώσεων του κεντρικού συστήματος θέρμανσης της σχολικής μονάδας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact