Αποφάσεις Συνεδρίασης Κοινότητας Βραχατίου

1-2022 Aπόφαση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Βραχατίου 2-2022 Απόφαση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Βραχατίου

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact