Αποφάσεις Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

197-2021 198-2021 199-2021 200-021 201-2021

Προηγούμενη ανάρτηση Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (5) ατόμων ΣΟΧ2/2021

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact