Απόφαση 216/2019 Δημοτικού Συμβουλίου

216-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης κανονισμού λαϊκών αγορών στο Δήμο Βέλου Βόχας

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17/2019

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact