Απόφαση 38/2020 Οικονομικής Επιτροπής

38/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ : Εισήγηση κατάρτισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόχας».

38-2020

Προηγούμενη ανάρτηση ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact